20. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 10.09.2021, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,                                                                                    

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 20. ústeckou rehabilitační konferenci, jejímž hlavním tématem bude Rehabilitace a pohybová aktivita dětí a mládeže.


On-line registrace je k dispozici na webových stránkách konference.

 Těšíme se na Vaši účast

Termín konání
10.09.2021
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Pavel Maršálek
Bc. Kateřina Mudrochová

Rehabilitační oddělení, KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Mgr. Ondřej Kališko
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Témata
Rehabilitace a pohybová aktivita dětí a dorostu
Časový harmonogram
HARMONOGRAM KONFERENCE
08.00 – 16.00 hodin Registrace
09.10 – 09.15 hodin Zahájení
09.15 – 11.30 hodin Odborný program
11.30 – 12.00 hodin Přestávka, občerstvení
12.00 – 13.30 hodin Odborný program
13.30 – 14.30 hodin Přestávka, oběd
14.30 – 15.50 hodin Odborný program
15.50 hodin Závěr konference

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky
jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu
k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a ČAE, bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.