XXII. HANÁKOVY DNY, XXVIII. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ, 10.09.2021 - 12.09.2021, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na rok 2021 připadlo pořádání Hanákových dnů našemu oddělení, proto si vás všechny dovoluji jménem kolektivu lékařů a sester oddělení 56, Pediatrické kliniky FN Brno pozvat do hotelu

Atlantis v krásném prostředí brněnské přehrady. Pevně věříme, že společně strávený víkend přinese nejen kvalitní odborný program, ale také příležitost k vzájemnému přátelskému setkání a relaxaci.

 

Tak na viděnou v září v Brně

 

MUDr. Tomáš Jimramovský

za kolektiv lékařů a sester oddělení 56, Pediatrické kliniky FN Brno

Termín konání
10.09.2021 - 12.09.2021
Místo konání
Hotel Atlantis, a. s.
Brána 177, Rozdrojovice, Brno-venkov
Poloha: GPS: 49.2476158N, 16.5181644E
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Organizační výbor
MUDr. Tomáš Jimramovský a kolegové z novorozenské JIP Pediatrické kliniky FN Brno
Témata
• LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – polytematické
Veškerá sdělení vítána, uvítáme přednášky i z okresních nemocnic.
Časový harmonogram
PÁTEK 10. 9. 2021
14.00 – 19.00 Registrace
17.30 – 19.30 Večeře
20.00 – 23.00 Presympozium

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘSKÁ SEKCE
SOBOTA 11. 9. 2021
07.00 – 13.30 Registrace

LÉKAŘSKÁ SEKCE
08.00 – 13.00 Odborný program
13.00 – 14.30 Oběd

SESTERSKÁ SEKCE
08.00 – 12.30 Odborný program
12.30 – 14.00 Oběd

19.30 – 00.00 Společenský večer

NEDĚLE 12. 9. 2021
08.15 – 13.00 Registrace

LÉKAŘSKÁ A SESTERSKÁ SEKCE
09.00 – 12.35 Odborný program
12.30 – 13.30 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení konference.