PEDIATRICKÝ DEN OSTRAVA 2019, 09.11.2019, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi pozvat vás na tradiční podzimní Pediatrický den Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V úvodu našeho dne přivítáme hosta, pana profesora RNDr. Petra Slavíčka Ph.D. s vyzvanou přednáškou: „Omyly a zázraky ve vědě“.

Velmi se těším a doufám, že vy také, na odborná lékařská i sesterská sdělení, která jsme pro letošní setkání složili z mnoha témat. Volili jsme jak kazuistické případy, tak edukativní komplexní sdělení.

Možná pediatrii čekají horší a problémové časy. Pediatrů dle demografických studií ubývá, chybí jak praktičtí dětští lékaři, tak střední generace již vzdělaných nemocničních odborníků. Zdá se, že o základní klinické obory je mezi studenty lékařských fakult menší zájem, vzdělávání je komplikované, práce pediatra je jak v nemocnici, tak v terénu náročná.

Snad odborná setkávání, včetně tohoto Pediatrického dne, zdůrazňují důležitost dětského lékařství a spojují nás ve snaze udržet a posílit tento nádherný a základní klinický obor.

Buďte proto velmi vítáni a prožijme spolu v Imperialu příjemný pediatrický den

Termín konání
09.11.2019
Místo konání
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
702 00 Ostrava 2
Pořádá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Bc. Katina Svěchovská Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Čestný prezident
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Důležitá data
24. září 2019 Program
27. září 2019 Uzávěrka dodání příspěvků do sborníku
10. října 2019 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
9. listopadu 2019 Pediatrický den Ostrava 2019
Témata
Dětská kardiologie a revmatologie
Dětská hematologie a hematoonkologie
Dětská urologie
Dětská endokrinologie
Intenzivní péče
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů, jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestry obdrží potvrzení o účasti.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT KONFERENCE
FN Ostrava - Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Bc. Nikola Martináková, DiS.
Tel.: +420 595 136 011
E-mail: martinakova@bos-congress.cz

IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733