Setkání nemocniční a ambulantní pediatrie 2019, 18.09.2019, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás na již tradiční podzimní setkání do Ostravy. Tento čtvrtý ročník se bude konat 18. 9. 2019 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Připravujeme program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím souvisejících. Jedním z témat našeho setkání bude problematika parazitárních onemocnění, poruch psychomotorického vývoje, očkování rizikových skupin a také problematika infekcí dýchacích cest. Závěrečná přednáška se bude týkat akutních stavů v ambulanci PLDD a nebude také chybět možnost prakticky si vyzkoušet postupy při zajištění žilního vstupu v podmínkách ambulantní péče. Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že získané poznatky budou užitečné pro Vás i pacienty.

 

MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.

Termín konání
18.09.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Zkrácená 2703
Ostrava-Zábřeh
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.
Organizační výbor
MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.
MUDr. Pavla Tvrdoňová, regionální zástupce OSPDL pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Témata
• parazité
• diagnostika
• očkování
• oční
• resuscitace
Časový harmonogram
12:00 - 17:00 Registrace, prohlídka výstavy firem
13:00 - 15:00 Odborný program
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 17:00 Odborný program
17:00 - 17:10 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
FN Ostrava - Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Bc. Nikola Martináková, DiS.
Tel.: +420 595 136 011
E-mail: martinakova@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733