XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY, 06.11.2019 - 08.11.2019, Olomouc

 
Úvodní slovo

Milá kolegyně, vážený kolego.

 

Srdečně Vás zveme do Olomouce. Možná si vzpomínáte na některé z předchozích šesti Neonatologických dnů. I když ty první v sedmdesátých letech asi nepamatujeme nikdo. Některé Neonatologické dny Vám snad utkvěly v paměti… Hrady Bouzov a Šternberk, večerní procházka zoologickou zahradou, přednáška Františka Koukolíka o vývoji mozku.

 

I letos jsme se na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc snažili a program pečlivě připravili. Bloky o neinvazivní monitoraci, chystaných skríningových programech, lécích, péči o fyziologické novorozence jsou velmi kvalitně obsazeny tuzemskými i zahraničními řečníky.

Letos bude mít kongres lékařskou a sesterskou sekci.

Na presympozium Vás zveme přirozeně kvůli obsahu, ale také formě. Uskuteční se v unikátních barokních prostorech Vojenské nemocnice.

Spolu s pracovníky Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice se na Vás těšíme.

 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Termín konání
06.11.2019 - 08.11.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Novorozenecké oddělení FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Vojenská nemocnice Olomouc
Pod záštitou
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Josef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Jan Hálek Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. a kolegové
Témata
Lékařská sekce
Farmakologie, anestezie a analgezie
Neinvazivní monitorace na JIRP
Screening. Obecné principy a návrhy v neonatologii
Paliativní péče v neonatologii
Některé kontroverzní otázky v péči o fyziologické novorozence
Evropské standardy EFCNI v péči o novorozence
Varia

Sesterská sekce
Komunikace s rodiči
Komunikace ve zdravotnickém týmu
Komplexní ošetřovatelské postupy v neonatologii
Multidisciplinární spolupráce v perinatologickém centru
Etika a právo ve zdravotnictví
Varia

Workshopy
Resuscitace
LISA
Problémová komunikace v týmu
Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
Časový harmonogram
STŘEDA 6.11.2019
12.00 – 18.00 hodin Registrace
13.00 – 14.45 hodin Workshop resuscitace novorozence
15.00 – 17.00 hodin Workshop resuscitace novorozence
16.00 – 17.30 hodin Presympozium
18.30 – 21.00 hodin Koncert a Uvítací večer

ČTVRTEK 7.11.2019
07.30 – 17.15 hodin Registrace
08.30 – 09.00 hodin Zahájení kongresu
09.00 – 17.30 hodin LÉKAŘSKÁ SEKCE – ODBORNÝ PROGRAM / FOLIANT
08.30 – 09.00 hodin Zahájení kongresu / FOLIANT
09.00 – 10.30 hodin BLOK I. Screeningová vyšetření v novorozeneckém věku
10.00 – 11.30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
10.30 – 11.00 hodin Přestávka
11.00 – 12.30 hodin BLOK II. Kontroverzní témata v péči o fyziologické novorozence
12.30 – 13.15 hodin LISA (workshop) / SENECA
12.30 – 14.00 hodin Oběd
13.15 – 14.00 hodin Oběd pro účastníky LISA (workshopu)
14.00 – 15.30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
14.00 – 15.30 hodin BLOK III. Etika a paliativní péče v neonatologii
15.30 – 15.45 hodin Přestávka
15.45 – 17.00 hodin BLOK IV. Varia
09.00 – 17.00 hodin SESTERSKÁ SEKCE – ODBORNÝ PROGRAM / ATLAS
08.30 – 09.00 hodin Zahájení kongresu / FOLIANT
09.00 – 10.30 hodin BLOK I. Multidisciplinární spolupráce v neonatologii
10.30 – 11.00 hodin Přestávka
10.00 – 11.30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
11.00 – 12.45 hodin BLOK II. Multidisciplinární spolupráce v perinatologickém centru
12.30 – 13.15 hodin LISA (workshop) / SENECA
12.45 – 13.30 hodin Oběd
13.30 – 15.00 hodin BLOK III. Komunikace ve zdravotnickém týmu, komunikace s rodiči
14.00 – 15.30 hodin Oznamování špatných zpráv a možnosti následné podpory
15.00 – 15.30 hodin Přestávka
15.30 – 17.00 hodin BLOK IV. Etika a právo. Paliativní péče.
17.30 – 19.00 hodin Doprovodný program
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer​

PÁTEK 8.11.2019
08.00 – 12.45 hodin Registrace
09.00 – 12.00 hodin LÉKAŘSKÁ SEKCE – ODBORNÝ PROGRAM / FOLIANT
09.00 – 10.40 hodin BLOK V. Neinvazivní monitorace na JIRP
09.30 – 11.00 hodin Komunikačně náročné situace v neonatologické praxi – workshop supervizních technik (workshop) / SENECA
10.40 – 11.10 hodin Přestávka
11.10 – 12.00 hodin BLOK VI. Standardy péče dle EFCNI
12.00 hodin Závěr kongresu

08.45 – 12.45 hodin SESTERSKÁ SEKCE – ODBORNÝ PROGRAM / ATLAS
08.45 – 10.30 hodin V. BLOK Komplexní ošetřovatelské postupy v neonatologii
09.30 – 11.00 hodin Komunikačně náročné situace v neonatologické praxi – workshop supervizních technik (workshop) / SENECA
​12.30 hodin Závěr kongresu – sesterské sekce
12.35 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Obdrží potvrzení o účasti.