XVII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, 15.09.2019 - 17.09.2019, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XVII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 15. - 17. září 2019 v Praze. ČSCHS pověřila organizací Kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol a Neurochirurgické oddělení, Krajské nemocnice Liberec, a.s.. Odborný program kongresu bude tvořen z částí určených pro lékaře a z částí určených pro zdravotní sestry.

Věříme, že kongres s mezinárodní účastí poskytne široký prostor pro výměnu informací v diagnostice, léčbě onemocnění páteře a bude pro Vás jak kvalitní odbornou událostí, tak i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Praze

 

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

a

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

primář Neurochirurgického oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Termín konání
15.09.2019 - 17.09.2019
Místo konání
Hotel Artemis****
U Sluncové 14
Praha 8
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Pod záštitou
1. LF UK
ČLS JEP
FN Motol
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Prezident kongresu
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Čestní prezidenti kongresu
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. – primář Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. – University of Nottingham, Royal Derby Hospital
Vědecký výbor
PŘEDSEDA – prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

ČLENOVÉ
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Organizační výbor
PŘEDSEDA - prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

ČLENOVÉ
as. MUDr. Michal Barna
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
as. MUDr. Jan Kryl
as. MUDr. Petr Nesnídal
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
Mgr. Dagmar Šeborová
Témata
LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Poranění krční páteře
2. Poranění sakra
3. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře
4. Sekundární nádory páteře
5. Záněty páteře
6. Dětská spondylochirurgie
7. Varia

SESTERSKÁ SEKCE
Ošetřovatelská péče ve spondylochirurgii
Časový harmonogram
15. 9. 2019 - neděle
16.00 – 19.00 Registrace
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

16. 9. 2019 - pondělí
07.30 – 17.30 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
12.30 – 14.00 Oběd
12.40 – 13.25 Workshop – HOSPIMED, spol. s r.o.
14.00 – 17.00 Odborný program – lékařská sekce
13.40 – 17.00 Odborný program – sesterská sekce
17.00 – 17.30 Členská schůze České spondylochirurgické splečnosti ČLS JEP
20.00 – 01.00 Společenský večer

17. 9. 2019 - úterý
08.30 – 12.30 Registrace
09.00 – 12.20 Odborný program – lékařská a sesterská sekce
12.20 – 12.30 Závěr kongresu
12.30 – 13.30 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.


SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.


FYZIOTERAPEUTI – žádost o akreditaci bude podána u UNIFY