59. OTOLOGICKÝ DEN, 05.12.2019, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

 

Je nám velkou ctí, že váš můžeme pozvat  do Ostravy, která bude dne 5. prosince 2019 hostitelkou 59. Otologického dne.

Za dlouhé období, po které je Otologický den organizován, se mnohé změnilo. Podařilo se snížit významně počty pacientů vyžadujících operační řešení zánětů středního ucha. Objevují se však zase nové postupy a technologie, které umožňují zlepšit sluch a kvalitu života našich nemocných.

Naše řady se rozrůstají o generaci mladých nadějných otorinolaryngologů, kteří budou postupně přebírat zodpovědnost za náš obor. Je proto třeba stále trpělivě diskutovat o otázkách, které se týkají otologie.

Ostrava se v posledních desetiletích významně mění. Dochází k restrukturalizaci průmyslu, migraci obyvatel, industriální bohatství (např. Dolní oblast Vítkovic) se stává novou dominantou města a turistickou atrakcí.

V Ostravě nebyl Otologický den nikdy organizován, pevně věříme, že se jej se ctí zhostíme. Těšíme se tedy na Vás v prosinci 2019. Doufáme, že si v Ostravě společně s námi vychutnáte nejen kvalitní a zajímavý odborný program, ale i hodně radostí ze společných neformálních setkání v přátelském kruhu. Věříme, že někteří snad i využijí návštěvy Ostravy k poznání města a jejího okolí.


Na shledanou v Ostravě

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

s kolektivem lékařů Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava

 

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

vedoucí otologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Termín konání
05.12.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava
Pořádá
Otologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava,
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Organizační výbor
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Časový harmonogram
08.00 – 16.00 Registrace
09.00 – 09.15 Zahájení konference
09.15 – 10.55 Kulatý stůl – Sluchová trubice
10.55 – 12.00 Plenární schůze, výsledek voleb, ocenění
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.00 Pro/Con debata – Endoskopická ušní chirurgie
14.00 – 15.45 Volná sdělení
15.45 – 16.00 Zakončení konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.