SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 28.03.2019 - 30.03.2019, Žatec

 
Termín konání
28.03.2019 - 30.03.2019
Místo konání
Městské divadlo Žatec
Dvořákova 27, Žatec
Pod záštitou
Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec a senátorka Parlamentu ČR
Odborné zajištění
MUDr. David Ježek – primář Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Žatec, o.p.s.
MUDr. Vratislav Plzák – Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
- I. trimestr gravidity – incipientní gravidita, vícečetné těhotenství, GEU, nejčastější chyby, forenzní
případy
- II. trimestr gravidity – patologie a mezioborová spolupráce, forenzní případy
- III. trimestr gravidity – patologie placenty, poruchy růstu, vícečetná těhotenství, forenzní případy
- Tumory malé pánve a dutiny břišní – mezioborová spolupráce
- Vyšetření štítné žlázy v rámci gravidity a gynekologická prevence
- Varia
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

28.3.2019 (čtvrtek)
15.00 - 17.00 Příjezd, ubytování, registrace V hotelu ČERNÝ OREL
17.00 - 21.00 Prohlídka města s průvodcem, večerní posezení v RESTAURANTU U Orloje

29.3.2019 (pátek)
08.00 - 13.00 Registrace - Městské divadlo Žatec
09.00 - 12.50 Odborný program
12.30 - 13.30 Oběd
14.00 - 17.00 Doprovodný program
20.00 - 01.00 Společenský večer

30.3.2019 (sobota)
08.30 – 12.00 Registrace - Městské divadlo Žatec
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.