2. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM, 24.05.2019, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi ctí Vás jménem organizačního výboru pozvat na 2. májové spondylochirurgické symposium, které se uskuteční dne 24. 5. 2019 v prostorách TOWER PARKU PRAHA - kongresové centrum Žižkovské věže.  Pořadatele má naše symposium hned dva: Kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze a Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice v Liberci, a.s.. Záštitu nad sympoziem převzali: rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 

Za jediné téma jsme zvolili poranění ThL páteře. Jedná se o problematiku, s níž se ve své praxi potýkáme všichni a proto doufáme, že najdete dobrý důvod navštívit květnovou Prahu. Loňský první ročník Májového sympózia zaujal především svou interaktivitou a tak budeme rádi v tomto trendu pokračovat i v roce 2019. Připravujeme prostor pro živé debaty jak během odborného programu, tak v kuloárech kongresu a během společenského večera. Věříme, že interiéry žižkovské televizní věže budou tomu všemu důstojnou a zajímavou kulisou. Pokud i velice vlídné květnové počasí podkreslí neopakovatelný výhled na panorama jarní Prahy nepochybujeme, že symposium naplní očekávání nás všech. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

  

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

a

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s

Termín konání
24.05.2019
Místo konání
TOWER PARK, ŽIŽKOVSKÁ VEŽ
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha
Pořádá
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pod záštitou
Univerzita Karlova
1. LF UK
Česká lékařská společnost ČLS JEP
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
FN Motol
Témata
Poranění Thl páteře
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SYMPOSIA
24. 5. 2019 - pátek
07:45 – 17:30 Registrace
08:15 – 08:45 Zahájení symposia, úvodní slovo
08:45 – 10:40 Odborný program – zvaná sdělení
10.40 – 11.10 Přestávka
11:10 – 13:00 Odborný program – zvaná sdělení
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:30 Zvané sdělení
14:30 – 16:00 Odborný program
16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 17:30 Odborný program
20:00 – 00:00 Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.