VI. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 31.05.2019 - 01.06.2019, Praha

 
Úvodní slovo

Tuková buňka je to, oč tu běží!

Estetická medicína se točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet. Ze všech úhlů pohledu se podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví. Chirurgie, nechirurgická estetická medicína, diety, potravinové doplňky... Co funguje a co ne?

 

Estetickou medicínou obchází strašidlo cenových kontrol

Finanční úřady s odkazem na zákon kontrolují ceny mezi pacientem a lékařem, které jsou v běžné společnosti smluvní, ale u nás velmi komplikovaně regulované. Jak spočítat cenu? Jak si to obhájit před úřady?

 

Tato a mnoho dalších témat nabídne Kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Chtěli jsme pro velký zájem do větších prostor, ale ze všech stran jsme se dozvídali, že všichni mají rádi Automotoclub. Tak neváhejte, míst je omezený počet a už loni nevyzbylo na všechny.

 

Těšíme se na viděnou!

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP 

Termín konání
31.05.2019 - 01.06.2019
Místo konání
Budova Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1
Prezident kongresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Vědecký výbor
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Miroslav Procházka
místopředseda výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Marta Moidlová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Témata
TUKOVÁ BUŇKA
Časový harmonogram
31.5. 2019 - pátek
09.00 – 19.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 09.30 hodin Coffee break
09.30 – 12.20 hodin Odborný program
12.20 – 13.10 hodin Oběd
13.10 – 18.10 hodin Odborný program
od 19:00 hodin Společenský večer

1. 6. 2019 – sobota
09.30 – 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
10.00 – 10.30 hodin Coffee break
10.30 – 12.10 hodin Odborný program
12.10 - 12.30 hodin Coffee break
12.30 - 13.50 hodin Odborný program
13.50 - 14.20 hodin Oběd
14.20 - 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Ukončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, kongres bude registrován u České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení kongresu.