XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY, 11.04.2019 - 13.04.2019, Valeč

 
Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, vážení hosté,

 

rádi bychom vás všechny pozvali na XXXVI. celostátní konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP, která se bude konat ve dnech 11.–13. 4. 2019 v kraji Vysočina, konkrétně na zámku Valeč v okrese Třebíč. Kraj Vysočina (do května 2001 Jihlavský kraj, do roku 2011 pouze Vysočina) vznikl spojením několika okresů tří krajů. Vznikal v porodních bolestech a musel si své místo na mapě naší země hledat. A dá se říci, že si ho našel. Stejně jako místo pro naše setkání, které prošlo od roku 2008 náročnou rekonstrukcí, aby z něj vznikl skvost na území kraje vyhledávaný mnoha poutníky. Sjezd se koná v době, kdy porodnická společnost prochází mnohdy bouřlivou a mnohdy těžkou diskusí o směrování výkladní skříně našeho zdravotnictví. Doufáme, že toto místo a tento kraj přispějí v diskusi díky této historii k dalšímu formování této společnosti. Konference se bude zabývat problematikou shrnutou pod názvem starší rodička. Konference by měla přispět k získání odborně podloženého pohledu na kategorii rodiček, které nám přibývají na porodních sálech. Struktura konference bude tradiční, tedy včetně přehledů perinatálních výsledků, aktualizovaných doporučených postupů a také workshopu pro porodní asistentky. Věříme, že naše setkání splní očekávání nejen po odborné stránce, ale i po stránce společenské.

Těšíme se na setkání ve Valči.

 

MUDr. Roman Peschout

prezident konference


doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

předseda Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS  ČLS JEP

Termín konání
11.04.2019 - 13.04.2019
Místo konání
Kongresové prostory Valeč
Valeč 1, Valeč u Hrotovic
GPS: 49.1475192N, 16.0357617E
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference
MUDr. Roman Peschout
Víceprezident
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Předseda vědecké rady
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vědecká rad a organizační výbor
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
MUDr. Roman Peschout
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk
Časový harmonogram
ČTVRTEK 11. 4. 2019
14.00 – 20.00 Registrace
15.00 – 18.00 Workshop pro porodní asistentky a lékaře
14.00 – 17.00 Jednání výboru SPFM
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology
od 18.30 Společná pracovní večeře výboru SPMF s regionálními perinatology

PÁTEK 12. 4. 2019
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 18.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.00 – 08.30 Zahájení konference
08.30 – 12.30 Odborný program
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.30 – 18.00 Odborný program
od 20.00 Společenský večer

SOBOTA 13. 4. 2019
08.00 – 13.00 Registrace
08.30 – 13.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 12.40 Odborný program
12.40 - 12.50 – Závěr konference
12.50 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s
ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.