9. severočeské algeziologické dny, 22.03.2019 - 23.03.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 9. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat

22.-23.3.2019 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavními tématy sympozia jsou „Nádorová bolest“ ,

„Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,

Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika 

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

Termín konání
22.03.2019 - 23.03.2019
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s
Témata
1. Nádorová bolest
2. Novinky v invazivních algeziologických postupech
3. Novinky ve farmakoterapii
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
22.3.2019
08.00 – 17.00 registrace
09.30 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 polední přestávka
13.00 – 17.00 odborný program
19.00 – 24.00 doprovodný společenský program

23.3.2019
08.00 – 13.00 registrace
09.00 – 13.00 odborný program
13.00 závěr sympozia
13.00 – 14.00 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY –na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení o účasti