24. BESKYDSKÝ ORL DEN, 02.11.2018 - 03.11.2018, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 24. ročník Beskydských ORL dní. Tématem letošního setkání je problematika první pomoci. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o problematiku otolaryngologům zcela vzdálenou. Ne všichni z nás se totiž během svého života ocitli v situaci, kdy museli někomu ze svých blízkých, pacientů nebo zcela neznámému člověku poskytnout první pomoc. Sám osobně sice čas od času musím v rámci svých pracovních povinností absolvovat školení o první pomoci, přesto se ale necítím v oblasti první pomoci být pevný „v kramflecích“. Navíc si uvědomuji, že doporučené postupy, týkající se první pomoci, se dynamicky výrazně mění a jsou hodně vzdálené postupům, kterým jsem se učil před lety na škole. Jsem přesvědčen, že i pro ostatní otolaryngology, kteří jen sotva stíhají sledovat změny ve svém oboru, je skutečně obtížné sledovat a znát ta nejnovější doporučení o první pomoci. Cílem našeho setkání je seznámit se s aktualizovanými a moderními postupy první pomoci a vyměnit si své zkušenosti o vybraných urgentních stavech v otolaryngologii. Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry. Věřím, že téma i forma sympozia (moderovaná panelová diskuze), které jsme zvolili pro letošní ročník Beskydských ORL dní, pro Vás budou dostatečně atraktivní a udrží

Vaši pozornost po celou dobu trvání sympozia.

 

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

 

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám

příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava a LF OU v Ostravě

Termín konání
02.11.2018 - 03.11.2018
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Témata
PRVNÍ POMOC a akutní stavy nejen v ORL
Časový harmonogram
2. 11. 2018 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

3. 11. 2018 (sobota)
08.00 - 10.00 hodin poseminářové orkshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.