PEDIATRICKÝ DEN OSTRAVA 2018, 10.11.2018, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

 

nastupující podzim je časem, ve kterém tradičně probíhá Pediatrický den Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.  I letos vás srdečně vítáme
na našem setkání a věříme, že vás jeho program zaujme.

Náš Den tradičně zahájí hudební vystoupení. Děkuji paní profesorce Petře Kubenkové a její studentce Michaele Světlíkové, laureátce četných cen v sólovém zpěvu, za přijetí mého pozvání.

Program otevře náš host: psychiatr, pedagog a řeckokatolický kněz profesor PaeDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c. se sdělením příznačným pro dnešní dobu. Podle názvu se bude jednat o odvahu k obhajobě   toho, co považujeme za normu. Kolik z nás takovou odvahu má?

Odborná témata jsou předkládána v pěti blocích: očkování u dětí, intenzivní péče, dýchací cesty, nefrologie a psychiatrie. Jsem přesvědčen, že v široké nabídce přednášek si každý z vás najde téma, které pro něj bude přínosem. Jejich hodnocení je plně na vás.

 

Tedy ještě jednou: buďte vítáni a prožijte v hotelu Imperial příjemný den.

                                                                   

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Termín konání
10.11.2018
Místo konání
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
702 00 Ostrava 2
Pořádá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Témata
Pediatrie dnes 7:
- Dětská psychiatrie
- Očkování
- Nefrologie
- Onemocnění dýchacích cest
- Intenzivní péče
- Kazuistiky
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
10. 11. 2018 (sobota)
Lékařská sekce
07.30 – 08.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 Zahájení konference
09.00 – 10.45 Blok I.
10.45 – 11.15 Přestávka
11.15 – 12.15 Blok II.
12.15 – 13.15 Oběd
13.15 – 14.15 Blok III.
14.15 – 15.15 Blok IV.
15.15 – 15.45 Přestávka
15.45 – 16.45 Blok V.
16.45 Zakončení konference, předání certifikátů

Sesterská sekce
07.30 – 08.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 Zahájení konference v sále
09.00 – 11.00 Blok I.
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.15 Blok II.
13.15 – 14.15 Oběd, prohlídka výstavy firem
14.15 – 15.00 Blok III.
15.00 Zakončení konference, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotnických sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
Ing. Šárka Martiníková
FN Ostrava - Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 595 136 011
Fax: +420 475 205 169
E-mail: miskarikova@bos-congress.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - REGISTRACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733