19. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - JAK LÉČÍM JÁ, 20.10.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 19. Dermatologické symposium – “Jak léčím já”. Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentovaná sdělení zaujmou a budou přínosem pro Vaši praxi.

Sympozium jsme opět umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem

Termín konání
20.10.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 351
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Hana Duchková, DrSc. – Kožní sanatorium, Ústí nad Labem
Témata
Léčba onychomykózy teplem – pětileté zkušenosti
Hyperhidrosa – botulinumtoxin nebo mikrovlnné záření
Alopecie – existuje léčba?
Dermatitis perioralis
Borelióza repetitorium
Novinky v dermatologické praxi, poznámky SAD
Afekce na genitálu
Biologická léčba ano - ne
Doping akné
Dermatózy kojeneckého a dětského věku
Lineární forma Morbus Darier
Zajímavosti
Kazuistiky
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM
20.10.2018
08.30 – 14.15 registrace
09.30 – 10.20 odborný program
10.20 – 10.40 přestávka
10.40 – 11.45 odborný program
11.45 – 12.30 přestávka - oběd
12.30 – 13.55 odborný program
13.55 závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.