XVI. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické společnosti SLS, 14.10.2018 - 16.10.2018, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XVI. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické společnosti SLS, který se bude konat ve dnech 14. - 16. října 2018 v Brně. Odborný program kongresu bude tvořen z částí určených pro lékaře a z částí určených pro zdravotní sestry.

Věříme, že kongres s významnou mezinárodní účastí poskytne prostor pro výměnu informací v diagnostice, terapeutických přístupech a léčbě deformit páteře, primárních a sekundárních nádorů páteře ale i dalších onemocnění a bude pro Vás jak kvalitní odbornou událostí, tak i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Brně

 

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno

a

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

předseda České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP

Termín konání
14.10.2018 - 16.10.2018
Místo konání
Hotel Courtyard by Marriott Brno
Holandska 12, 639 00 Brno
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť SLS
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Prezidenti kongresu
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. - předseda České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. - přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno
Vědecký výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Chaloupka, CSc.

ČLENOVÉ
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Organizační výbor
PŘEDSEDA
odb. as. MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.

ČLENOVÉ
odb. as. MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.
MUDr. Radim Grosman
MUDr. Jan Kocanda
MUDr. Milan Leznar
MUDr. Dušan Matějička
MUDr. Jan Pešek
MUDr. Martin Prýmek
MUDr. Pavel Ženčica, Ph.D.
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Deformity páteře v dětství a dospělosti
Nádory páteře v dětství a dospělosti
Degenerativní onemocnění páteře
Úrazy páteře
Minimálně invazivní operace a dynamické systémy
Rehabilitace a konzervativní léčení ve spondylochirurgii

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
Ošetřovatelská péče ve spondylochirurgii
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
14. 10. 2018 - neděle
16:00 – 19:00 Registrace
19:00 – 21:00 Uvítací koktejl

15. 10. 2018 - pondělí
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 01:00 Společenský večer

16. 10. 2018 - úterý
08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 12:00 Odborný program – lékařská a sesterská sekce
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Odborný program – lékařská sekce
15:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY