SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU, 11.05.2018 - 13.05.2018, Teplice

 
Úvodní slovo

 

Termín konání
11.05.2018 - 13.05.2018
Místo konání
Krušnohorský Maskaron
U Císařských lázní 761/4
Teplice
Odborné zajištění
MUDr. Lukáš Pondělíček
primář Gynekologicko-porodnického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

MUDr. Vratislav Plzák
Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
Preeklampsie, novinky v prenatální péči a UZ dg
Využití barevného m. v ambulantní praxi - přínost, chyby, současné možnosti
Rozšířené UZ vyšetření v rámci gynekologické prevence a UZ vyšetření ve 21 týdnu gravidity - přínos nebo F.M.
Varia
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
11.5.2018 (pátek)
15.00 - 17.00 Příjezd, ubytování, registrace
17.00 - 21.00 Prohlídka města s průvodcem, večerní posezení v restauraci Monopol

12.5.2018 (sobota)
08.00 - 13.00 Registrace
09.00 - 12.50 Odborný program
12.30 - 13.30 Oběd
14.00 - 17.00 Doprovodný program
20.00 - 01.00 Společenský program

13.5.2018 (neděle)
08.30 – 12.00 Registrace
09.00 – 12.00 Odborný program
12.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.