Akademie ZDRAVÁ ÚSTA (Brno), 23.02.2018 - 24.02.2018, Brno

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci AKADEMIE ZDRAVÁ ÚSTA v únoru 2018 – Páteční odborná akademie, Sobotní odborná akademie.

Pro tyto akce máme zažádáno o bodové hodnocení ČLnK, ČLK do systému celoživotního odborného vzdělávání. ČAS žádáme o zaštítění akce.

Termín konání
23.02.2018 - 24.02.2018
Místo konání
Hotel Holiday Inn Brno
Křížkovského 20
603 00 Brno
Časový harmonogram
23.2.2018, pátek
ODBORNÁ AKADEMIE
12.00 – 13.00 hod. Registrace
13.00 – 14.30 hod. Odborný program I.
15.00 – 16.30 hod. Odborný program II.
17.00 – 18.30 hod. Odborný program III.
18.30 – 19.00 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů

24.2.2018, sobota
ODBORNÁ AKADEMIE
08.00 – 09.00 hod. Registrace
09.00 – 10.30 hod. Odborný program I.
11.00 – 12.30 hod. Odborný program II.
13.30 – 15.00 hod. Odborný program III.
15.00 – 15.30 hod. Zakončení akademie, předání certifikátů.
Certifikáty o účasti
LÉKARNÍCI – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
Lékárníci obdrží potvrzení s přiznáním 12 bodů (pátek) a 12 bodů (sobota).

LÉKÁŘI - Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditů (pátek) a 6 kreditů (sobota).

FARMACEUTIČTÍ ASISTENCI A ZDRAVOTNÍ SESTRY - Farmaceutičtí asistenti a sestry obdrží potvrzení o účasti.

Akademie je určena odbornostem SZP: Všeobecná sestra, Farmaceutický asistent, Dentální hygienistka.