XXXIV. NEONATOLOGICKÉ DNY, 10.10.2018 - 12.10.2018, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

je mi velkou ctí a potěšením, že Vás mohu co nejsrdečněji pozvat na XXXIV. neonatologické dny, které se budou konat ve dnech 10. - 12. října 2018 v Hradci Králové.

 

Jsme si vědomi skutečnosti, že dnešní uspěchaná doba, přinášející celou řadu povinností a starostí, limituje Váš volný čas. Přesto věříme, že Vás připravovaný odborný program kongresu osloví a budeme Vás moci přivítat v našem krásném městě. Neméně důležitou součástí každého ročníku je příležitost k vzájemným setkáním a možnost se alespoň na chvíli zastavit a přátelsky si popovídat, popřípadě relaxovat při procházce a nechat se oslovit příjemnou podzimní atmosférou historické části města. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vynasnažíme se, aby XXXIV. ročník Neonatologických dnů splnil všechna Vaše očekávání a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Jménem pořadatelů – lékařů a sester neonatologického úseku Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové,

Na setkání se těší

doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.

primář Novorozeneckého úseku Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Termín konání
10.10.2018 - 12.10.2018
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, Ph.D.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
prim. MUDr. Josef Macko, Ph.D.
MUDr. Jan Malý, Ph.D.
Organizační výbor
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. a kolegové
Časový harmonogram
STŘEDA 10.10.2018
14.00 – 18.00 hodin Registrace
17.00 – 19.15 hodin Presympozia
19.15 – 22.00 hodin Uvítací večer

ČTVRTEK 11.10.2018
07.30 – 17.15 hodin Registrace
08.30 – 09.00 hodin Zahájení kongresu
09.00 – 10.30 hodin BLOK 1. BPD, ROP, NEC - State of the art
10.30 – 10.45 hodin Přestávka
10.45 – 11.45 hodin Invited Lectures (porodnictví)
PPROM – amniocentéza Ne
PPROM – amniocentéza Ano
11.45 – 13.00 hodin Oběd
13.00 – 13.45 hodin Invited Lecture - Imunopatologie těhotenství
13.45 – 15.15 hodin BLOK 2. Kardiologie
15.15 – 15.35 hodin přestávka
15.35 – 17.15 hodin BLOK 3. Brániční hernie
Sekce posterů - chyby a omyly v diagnostice a léčbě
17.30 – 19.00 hodin Doprovodný program
19.30 – 20.00 hodin Kulturní program
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer

PÁTEK 12.10.2018
08.00 – 13.15 hodin Registrace
09.00 – 10.30 hodin BLOK 4. Fyziologický novorozenec
10.30 – 11.00 hodin Invited Lecture – Vakcinace nedonošených
11.00 – 11.30 hodin Přestávka
11.30 – 13.00 hodin BLOK 5. Varia
13.00 hodin Zakončení kongresu
13.10 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.