18. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 01.06.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Hlavním tématem bude Dětská rehabilitace.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek a MUDr. Eva Lohniská

Rehabilitační oddělení, KZ, a. s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Termín konání
01.06.2018
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek – primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
MUDr. Eva Lohniská – Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. - vedoucí katedry fyzioterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem
Témata
Dětská rehabilitace
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.10 hodin Zahájení
09.10 – 13.15 hodin Odborný program
13.15 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude předáno potvrzení o účasti.
Certifikáty budou vydávány po skončení konference.