XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 12.04.2018 - 14.04.2018, Mikulov

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rádi bychom vás pozvali na XXXV. celostátní konferenci perinatologie a fetomaternální medicíny, která se bude konat ve dnech 12. – 14. 4. 2018 v Mikulově. Záměrně jsme vybrali prostředí krásného Mikulova, které je prodchnuto nejen historií ale i vinařskou tradicí propojenou s oblastí Pálavských vrchů a celého regionu.

Konference se bude konat v Jihomoravském kraji po dlouhých téměř 20 letech a hostit ji bude Hotel Galant, který se opakovaně osvědčil nejen při pořádání četných kongresů a sympózií, ale i jako jedno z kulinářských center Jižní Moravy.

Tématem konference bude kardiovaskulární a hematologická problematika v porodnictví, která zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu porodnické péče.

Struktura konference bude tradiční, tedy včetně přehledů perinatálních výsledků, aktualizovaných doporučených postupů a také workshopu pro porodní asistentky.

Věříme, že naše setkání splní očekávání nejen po odborné stránce, ale i po stránce společenské a že se budete v jarním Mikulově cítit dobře.


MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prezident konference


Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

předsedkyně Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS  ČLS JEP

Termín konání
12.04.2018 - 14.04.2018
Místo konání
Hotel Galant
Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
GPS: N 48°48,48´, E 016°38,46´
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Pod záštitou
JUDr. Bohuslava Šimka,
hejtmana Jihomoravského kraje
Prezident konference
as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Víceprezident
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Předsedkyně vědecké rady
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Organizační výbor
ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, Ph.D.

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, Ph.D.
Témata
Kardiovaskulární a hematologická onemocnění v porodnictví
Časový harmonogram
ČTVRTEK 12.4.2018
14.00 – 20.00 Registrace
15.00 – 18.00 Workshop pro porodní asistentky
14.00 – 15.00 Jednání stávajícího výboru SPFM
15.00 – 17.00 Ustanovující jednání nového výboru SPFM
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology
od 18.30 Společná večeře výboru SPMF s regionálními perinatology

PÁTEK 13.4.2018
07.30 – 18.00 Registrace
08.00 – 18.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.00 – 12.15 Odborný program
12.15 – 13.15 Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.15 – 15.40 Odborný program
15.40 – 16.00 Přestávka na kávu
20.00 – 24.00 Společenský večer

SOBOTA 14.4.2018
08.00 – 12.30 Registrace
08.30 – 13.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 10.00 Odborný program
10.00 – 10.30 Přestávka na kávu
10.30 – 12.45 Odborný program
12.45 – Závěr konference, slavnostní slovo nového předsedy SPFM
13.00 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

PORODNÍ ASISTENTKY A SESTRY - akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.