Přehled připravovaných akcí pro rok 2021, 01.01.2021 - 31.12.2021, Česká republika

 
Úvodní slovo

Naše nabídka je průběžně doplňována o další akce.

Informujte se o možnosti prezentace na námi zajišťovaných odborných akcích.

Postupně budou podrobné informace k akcím uveřejněny na těchto stránkách v Aktuálních akcích (viz menu vlevo).

 

Kontakty a informace o připravovaných akcích:

 

BOS. org s. r. o.   
Sídlo společnosti:

Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem 

Jeanette Lacinová - jednatelka společnosti
     email: lacinova@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 441 755                                     
     tel.:     +420 475 214 226, 475 207 082 

►  Bc. Nikol Denková - organizační manažer
     email: denkova
@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 118 289                                      
     tel.:     +420 475 214 226, 475 207 082 


► Tereza Tkáčová - organizační manažer 
     email: tkacova@bos-congress.cz
     mobil: +420 725 809 870
     tel.:     +420 475 534 332, 475 207 082
      

► Mgr. Eva Černá - organizační manažer 
     email: cerna@bos-congress.cz
     mobil: +420 702 055 495
     tel.:     +420 475 214 224, 475 207 082
            

Alena Lacinová - sekretariát, fakturace                            
    email: sekretariat@bos-congress.cz

    mobil: +420 720 258 494
    tel.:     +420 475 207 223, 475 531 098

Alena Faňková - ubytování, registrace účastníci                           
    email:
info@bos-congress.cz
    mobil: +420 721 087 833
    
tel.:     +420 475 207 082, 475 531 098

Kancelář Praha:
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4  

► Kateřina Alexová - organizační manažer
     email:
alexova@bos-congress.cz
     mobil: +420 602 450 226
     tel.:     +420 257 211 354

 

 

Kancelář Ostrava:
FN Ostrava – Domov sester           
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba    

                         

Ing. Šárka Martiníková - organizační manažer
     email: 
martinikova@bos-congress.cz
     mobil:  +420 722 035 305
     tel.:      +420 595 136 808

 Veronika Včelková - asistent organizačního manažera
     email:  vcelkova@bos-congress.cz

     mobil:  +420 725 874 415
     tel.:      +420 595 136 011

Termín konání
01.01.2021 - 31.12.2021