XVI. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ, 12.10.2016 - 14.10.2016, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

 

dovolte, abych Vás pozval na XVI. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. Naposledy se mladí otorinolaryngologové setkali před 2 lety v Košicích, v letošním roce se setkání bude konat na Valašsku, tedy nedaleko hranic se Slovenskem.

 

Cílem našeho kongresu mladých je především vzájemné setkání začínajících otorinolaryngologů. Pro mnohé z nás může být tím prvním odborným kongresem. Kromě společenské stránky, která je velmi důležitá, je naším cílem umožnit mladým začínajícím lékařům se setkat v prostředí, které není příliš formální. Cílem je pro mnohé si poprvé "zkusit" přednést svou první přednášku, mít připomínky či doplnění k přednáškám kolegů z jiných pracovišť.

 

Kongres mladých je ale i příležitostí se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontakty. Jsme přesvědčeni, že místo, které jsme pro náš kongres vybrali, nám dává všechny podmínky, aby jste byli spokojeni a do Rožnova jste přijeli.

 

Na setkání s Vámi se těší za sekci mladých otorinolaryngologů

 

MUDr. Martin Formánek

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava 

 

PROGRAM KONGRESU ZDE

Termín konání
12.10.2016 - 14.10.2016
Místo konání
Hotel Eroplán
Ostravská 451
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava
Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Prezident kongresu
MUDr. Martin Formánek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, LF OU Ostrava
Vědecký výbor
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
MUDr. Martin Formánek
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
MUDr. Lenka Čábalová
MUDr. Martin Formánek
MUDr. Jaroslava Hybášková
MUDr. Debora Jančatová
MUDr. Lucia Staníková
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Témata
1. Co Vás může potkat na pohotovostní službě
2. Základní chirurgické výkony
3. Varia
Časový harmonogram
12.10.2016 (středa)
15.30 – 18.45 registrace, ubytování
17.00 – 17.45 Instruktážní kurz I.
18.00 – 18.45 Instruktážní kurz I.
20.00 – 23.00 posezení u táboráku

13.10.2016 (čtvrtek)
08.00 – 18.00 registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
09.00 – 12.30 odborný program
12.30 – 13.30 oběd
13.30 – 18.00 odborný program
20.00 – 24.00 společenský večer – areál Hotelu Eroplán

14.10.2016 (pátek)
07.30 – 10.35 registrace
08.00 – 10.30 odborný program
10.30 – 10.35 závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.