AKADEMIE ORÁLNÍ ZDRAVÍ - Dentinová hypersenzitivita, parodontitída a ústní dutina seniora v běžné lékárenské praxi, 02.03.2016, Zlín

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci Dentinová  hypersenzitivita, parodontitída a ústní dutina seniora v běžné lékárenské praxi.

Pro tuto akci máme zažádáno o bodové hodnocení ČLnK, ČLK a ČAS do systému celoživotního odborného vzdělávání.

Termín konání
02.03.2016
Místo konání
Hotel Moskva
náměstí Práce 2512
Zlín
Časový harmonogram
ODBORNÁ KONFERENCE
12:00 - 13:00 hod. Registrace
13:00 - 14:30 hod. Odborný program I.
15:00 - 16:30 hod. Odborný program II.
17:00 - 18:30 hod. Odborný program III.
18:30 - 19:00 hod. Zakončení konference, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKARNÍCI - - akce byla zařazena mezi vzdělávací akce ČLnK. Lékárníci obdrží 12 bodů.

LÉKAŘI – Máme zažádáno o zařazení do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI A SESTRY - Máme zažádáno o zařazení do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a sester. Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.