XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí, 16.10.2016 - 18.10.2016, Olomouc

 
Úvodní slovo

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XIV. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 16.- 18. října 2016 v Olomouci. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry.

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Olomouci

 

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Termín konání
16.10.2016 - 18.10.2016
Místo konání
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC
Jeremenkova 36, Olomouc
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Prezident kongresu
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Vědecký výbor
Předseda
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Členové
doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Organizační výbor
doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
Bc. Miluše Šimáková
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
- Degenerativní onemocnění páteře
- Úrazy páteře a míchy
- Kazuistiky - vzácné diagnózy
- Nové trendy v diagnostice páteřních onemocnění
- Rehabilitace u páteřních onemocnění
- Varia

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
- Nové trendy ve spondylochirurgii
- Možnosti a efektivita rehabilitační péče u pacientů po spondylochirurgických výkonech
- Vzácné kazuistiky
- Varia
Časový harmonogram
16.10.2016 - neděle
16.00 – 19.00 Registrace
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

17.10.2016 - pondělí
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:10 Odborný program – lékařská sekce
12:10 – 13:30 Oběd
12:10 – 13:00 Schůze výboru České spondylochirurgické společnosti
13:30 – 17:50 Odborný program – lékařská sekce
18:00 – 19:00 Členská schůze České spondylochirurgické společnosti
13:00 – 17:10 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 02:00 Společenský večer

18.10.2016 - úterý
08:30 – 15:00 Registrace
08:30 – 12:00 Odborný program – lékařská sekce
08:30 – 12:00 Odborný program – sesterská sekce
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Odborný program – lékařská sekce
15:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI – žádost o kredity bude podána u UNIFY.