16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 27.05.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás opět pozval na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Hlavním tématem bude Rehabilitace a balneoterapie seniorů.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení, KZ, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
27.05.2016
Místo konání
Kampus – Červená a Zelená aula Pedagogické fakulty
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Témata
Rehabilitace a balneoterapie seniorů
Časový harmonogram
08.00 – 16.00 hodin Registrace
09.00 – 09.05 hodin Zahájení
09.05 – 13.40 hodin Odborný program
13.40 – 14.30 hodin Oběd
14.30 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky
jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu
k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.