VÝŽIVA A JEJÍ PORUCHY U DĚTÍ, 01.11.2006, České Budějovice

 
Úvodní slovo

Vážení,

v současné době jsme konfrontování s medicínskými nutričními problémy, které nebyly snad nikdy tak výrazně vyjádřeny, tj. jednak s malnutricí, která se vyskytuje primárně stále v některých oblastech světa jako následek chudobu, v našich podmínkách je většinou projevem nemoci. Často je porucha výživy první manifestací chorobného procesu a v současné době je tento stav považován za indikaci k nutriční intervenci již i před stanovením přesné diagnózy, protože je známo, že zlepšení stavu u výživy ovlivňuje i průběh základního onemocnění a zlepšuje šance na úzdravu. Z hlediska populačního je v našich podmínkách větším problémem rozvoj tzv. na nutrici dependentních chorob, které se mnohdy manifestují až v dospělém věku, ale jichž základ je podle stávajících poznatků založen z části geneticky a dále ovlivňován i časnou výživou v kojeneckém věku. Předpokládaná sdělení se snaží postihnout výše zmíněné problémy s ohledem na naši realitu.

Termín konání
01.11.2006
Místo konání
Hotel Gomel
Pražská 14
České Budějovice
Pořádá
BOS org s. r. o. s předními odborníky na dětskou výživu
Koordinátor
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Časový harmonogram
15.00 - 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 ODBORNÝ PROGRAM
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733