Očkování u dětí - Ústí nad Labem, 25.11.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na cyklus odborných sympozií s tématikou „Očkování u dětí“, který je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, pediatry lůžkových zařízení a specializovaných pediatrických ordinací, JIP. Program tvoří novinky z této oblasti.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

přednosta Dětské kliniky UJEP

Krajská zdravotní a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
25.11.2015
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Pediatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
Epidemiologická aktuální situace ve výskytu infekčních onemocnění
Aktuální situace v očkování dětí, individuální schémata
Očkování dětí při cestách do zahraničí
Nežádoucí účinky očkování u dětí – SÚKL
Kam se dále ubírá očkování?
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Email: sekretariat@bos-congress.cz
Tel.: +420 475 531 098, +420 475 534 332
Fax: +420 475 205 169

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733