Náhlé akutní stavy v ordinaci stomatologa - Nácvik KPR, 01.07.2015, Praha

 
Úvodní slovo

Představenstvo ČSK na svém jednání dne 6.3.2015 schválilo minimální obligatorní náplň kurzu. Tento kurz bude Českou stomatologickou komorou uznán jako platný.

 

Kurz náplní odpovídá povinnému kurzu ČSK Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi pro obnovení Osvědčení odbornosti PZL parodontolog, PZL stomatochirurg a PZL pedostomatolog.

 

Absolvovat jej mohou i zubní asistenti, dentální hygienistky a sestry.

Po závěru semináře a workshopu obdrží účastníci certifikáty s kreditním ohodnocením (ČSK, ADH, ČAS).

Termín konání
01.07.2015
Místo konání
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Posluchárna Stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze
Šrobárova 1150/50
Praha 10
Pořádá
3. LF UK v Praze a FNKV, Praha
Odborné zajištění
MUDr. Eva Herzová - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Bc. Radek Smíšek - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Časový harmonogram
13:30 – 14:00 Registrace účastníků
14:00 – 19:00 Odborný program
19:00 Závěr semináře
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - ČSK bude požádána o zařazení mezi vzdělávací akce ČSK.
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení do kreditního systému.
SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kancelář Praha
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

tel: +420 257 211 354
fax: +420 257 211 370
Mobil: +420 602 450 226
E-mail: freyova@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.