XXVI. Ústecký oftalmologický den, 16.10.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,
zaškrtnete si ve Vašem kalendáři datum pátek 16.10.2015, kdy se bude opět konat XXVI. Ústecký oftalmologický den.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
Přednostka Oční kliniky UJEP,

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
16.10.2015
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Konferenční sál 1. poschodí
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)
Pořádá
Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.
OS ČLK Ústí nad Labem
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
Primářka Oční kliniky UJEP
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s.
Témata
"Napříč celým okem" - interaktivní diskuze
Časový harmonogram
08.00 - 09:00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09.00 - 10.30 hodin Odborný program - BLOK I.
10.30 - 10.50 hodin Přestávka
10.50 - 12.15 hodin Odborný program - BLOK II.
12.15 - 13.15 hodin Oběd
13.15 - 14.15 hodin Odborný program – Blok III.
14.15 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
Všeobecná sestra, Ortoptista, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně sociální pracovník.