2. kongres estetické a laserové medicíny, 05.06.2015, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové a přátelé,

v přípravném výboru jsme ani nedoufali, že první ročník našeho kongresu Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu vyvolá takový zájem. Logicky jsme tu tedy s ročníkem druhým, který by měl dát odpověď na nejzajímavější otázky, které nás dnes pálí. Jak je to opravdu s kmenovými buňkami a krevními deriváty? V čem mohou skutečně pomoci? Je to nový trend nebo móda? Nebo dekolt. Složité místo pro lasery a estetická ošetření vůbec. Tolik rizik a výzev jak z pohledu plastického chirurga, tak i dermatologa. Co zde skutečně funguje? V jakém pořadí? Za uplynulý rok se nám podařilo posunout řadu legislativních změn ohledně regulace v našem oboru. Na kongresu by měl být představen konsenzus odborných společností k léčení cévních anomálií. Věnovat se budeme také netradičnímu využití botulinumtoxinu a mnoha dalším tématům. Firmy připravují workshopy. Věříme, že to bude jeden z nejnabitějších dnů ve Vašem roce a že si ho s námi užijete včetně závěrečné party.  

Za výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM

Termín konání
05.06.2015
Místo konání
Prague Marriott hotel
V Celnici 8, 110 00 Praha
Pořádá
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Prezident kongresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Vědecký výbor
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
člen výboru Evropské laserové asociace
evropský delegát Americké společnosti pro laserovou medicínu a chirurgii

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
vědecký sekretář České akademie dermatovenerologie
prezident European Academy of Dermatology and Venerology

prim. MUDr. Marta Moidlová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. MUDr. Miroslav Procházka
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
člen výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
člen výboru European Medical Laser Association (EMLA)
člen výboru European Laser Association (ELA)

prim. MUDr. Hana Adamcová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
členka výboru Ceské společnosti pro léčbu rány
členka výboru sekce České akné iniciativy

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
člen České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
člen Mezinárodních společností plastické chirurgie ISAPS, IPRAS

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
člen výboru Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP
generální sekretář Evropského dermatovenerologického výboru Evropské unie medicínských specialistů (UEMS)

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
místopředseda a člen výboru Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP
člen Zkušební komise pro atestace v oboru plastické chirurgie při MZ ČR
člen Mezinárodních společností plastické chirurgie IPRAS, ESPRAS, EBOPRAS

MUDr. Barbara Kubešová
předseda výboru České společnosti pro bioimplantologii

MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
předseda Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
člen Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Zahraniční host
Joseph Choukroun, MD – SKYPE konference
Témata
Oblast dekoltu a plazmaterapie
Časový harmonogram
4. 6. 2015 (čtvrtek)
19:00 - 20:00 hodin Registrace

5. 6. 2015 (pátek)
08:00 – 17:00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
08:40 – 08:50 hodin Slavnostní zahájení kongresu
08:50 – 10:40 hodin Přednáškový blok I. (Dermatologie)
10:40 – 11:00 hodin Coffee Break
11:00 – 12:00 hodin Přednáškový blok II. (Plastická chirurgie)
12:00 – 12:45 hodin Oběd
12:45 – 14:40 hodin Přednáškový blok III. (Plazmaterapie)
14:40 – 15:10 hodin Coffee Break
15:10 – 17:10 hodin Přednáškový blok IV. (Hot topics)
17:10 – 17:15 hodin Závěr kongresu
17:30 – 21:00 hodin Společenský večer/wine&food
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.
Česká stomatologická komora byla požádána o zařazení akce mezi vzdělávací akce ČSK, lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 5 kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.