XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY, 07.10.2015 - 09.10.2015, Zlín

 
Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové,

 

po roce se opět setkáváme při příležitosti Neonatologických dnů, tentokrát v jihovýchodním městě zeleně ve Zlíně. Kongres proběhne v prostorách nově zrekonstruovaného Hotelu Moskva v centru Zlína, úvodní večer strávíme v nedalekých Vizovicích.

Odborná témata kongresu jsou, doufám, zajímavá a budu se těšit společně s vámi na všechna odborná sdělení.

Na jednání kongresu jsme pozvali kolegy porodníky, budeme diskutovat o individualizované péči o rizikové novorozence a budou prezentovány i dlouhodobé výsledky naší práce.

Zazní i blok sdělení, týkající se opakovaně diskutované problematiky neonatálních infekcí a věnovat se budeme aspektům výživy novorozenců.

Nicméně nejen prací je člověk živ, proto doufám, že se společně setkáme po dva večery a budeme mít příležitost potkat řadu přátel a kolegů.

Je mou povinností poděkovat všem firmám a společnostem, které se rozhodly zúčastnit našeho odborného fóra.

Pevně věřím, že na pobyt ve Zlíně a ve Vizovicích budete vzpomínat v dobrém.

Na setkání se těší

 

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

primář Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati

Termín konání
07.10.2015 - 09.10.2015
Místo konání
Hotel Moskva
náměstí Práce 2512
Zlín
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati
MUDr. Miroslava Adámka – primátora statutárního města Zlína
MVDr. Stanislava Mišáka – hejtmana Zlínského kraje
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Jozef Macko, Ph.D. a kolegové
Témata
Porodník a neonatolog – týmová práce
Výživa nezralého i zralého novorozence
Časná péče na JIP (individualizovaná péče o nezralého novorozence)
Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců
Postnatální infekce, nosokomiální infekce
Fyziologický novorozenec a varia
Časový harmonogram
7. 10. 2015 – středa
15.00 – 18.00 hodin Registrace
17.15 hodin Odjezd kongresovými autobusy na uvítací večer
18.00 – 19.00 hodin Pre-sympozium
19.00 – 23.00 hodin Uvítací večer

8. 10. 2015 - čtvrtek
07.00 – 17.30 hodin Registrace
08.00 – 08.15 hodin Slavnostní zahájení kongresu
08.15 – 12.00 hodin Odborný program
12.00 – 13.30 hodin Oběd
13.00 – 14.00 hodin Poster walk
14.00 – 17.30 hodin Odborný program
17.50 – 19.30 hodin Doprovodný program
20.00 – 20.30 hodin Vyzvaná přednáška
20.30 – 01.00 hodin Společenský večer

9. 10. 2015 – pátek
08.00 – 12.30 hodin Registrace
09.00 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 – 12.45 hodin Závěr kongresu
12.45 – 14.00 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 11 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.