Beskydský pediatrický den 2015, 27.03.2015, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den, který se tentokrát bude konat v příjemném prostředí Hotelu Freud v Ostravici. Témata sympozia se týkají různých oblastí pediatrie a budou
aktuální pro Vás lékaře, i Vaše sestřičky. Pevně věřím, že si z tohoto odborného setkání všichni odneseme mnoho nových poznatků a budeme mít také příležitost ke společnému setkání.

 

Těším se na shledanou s Vámi v Ostravici.

 

MUDr. Ivana Röschlová

Dětské oddělení Nemocnice Frýdek – Místek, p. o.

členka České pediatrické společnosti ČLS JEP

Termín konání
27.03.2015
Místo konání
Hotel Freud
Ostravice 190
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Odborné zajištění
MUDr. Ivana Röschlová, Dětské oddělení Nemocnice Frýdek – Místek, p. o.
Témata
MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII
Časový harmonogram
27.3.2015 (pátek)
07:30 – 09:00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09:00 – 09:10 hodin Zahájení sympozia
09:10 – 12:00 hodin Odborný program
12:00 – 13:10 hodin Oběd
13:10 – 15:25 hodin Odborný program
15:25 – 15:55 hodin Přestávka, občerstvení
15:55 – 17:50 hodin Odborný program
17:50 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.