5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 20.03.2015 - 21.03.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na 5. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou opět konat na přelomu zimy a jara 2015. Protože v lidském těle se může bolest vyskytovat v jakémkoli orgánu či ve kterékoli části těla, bude nosným tématem "Bolest napříč celým tělem". A chceme nabídnout též větší prostor regionální anestezii, protože i ta má co do činění s potlačením bolesti.

Těším se na setkání s Vámi v ústeckém hotelu Clarion.

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Termín konání
20.03.2015 - 21.03.2015
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pod záštitou
Krajský úřad Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Ambulance bolesti Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Témata
- Bolest napříč celým tělem
- Novinky v regionální anestezii
- Varia
Časový harmonogram
20.3.2015
08.00 – 17.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 11.00 hodin Odborný program
11.00 – 11.30 hodin Polední přestávka
11.30 – 12.50 hodin Odborný program
12.50 – 13.50 hodin Oběd
13.50 – 15.10 hodin Odborný program
15.10 – 15.30 hodin Přestávka
15.30 – 17.15 hodin Odborný program
19.00 – 01.00 hodin Společenský večer

21.3.2015
08.00 – 13:00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.40 hodin Odborný program
10.40 – 11.10 hodin Přestávka
11.10 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 hodin Závěr sympozia
12.30 – 13.30 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s přiznáním 7 kreditů.

SESTRY - dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 8 kreditních bodů.
Žádost o akreditaci akce je podána u UNIFY.