NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE, 19.11.2014, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolujeme si Vás pozvat na cyklus odborných sympozií s tématikou „Péče o novorozence a kojence“, který je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, pediatry lůžkových zařízení a specializovaných pediatrických ordinací, JIP a neonatology. Program tvoří novinky z této
oblasti.
 
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 
přednosta Dětské kliniky, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
19.11.2014
Místo konání
Hotel Continental
Kounicova 6
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
primář Novorozeneckého oddělení, Thomayerova nemocnice

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta Dětské kliniky, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
- Cyklus odborných sympozií je zaměřen na tato odborná témata:
- Porod doma ANO/NE
- Předčasné propuštění novorozence ANO/NE
- Péče o rizikové novorozence a malé kojence v ordinaci PLLD
- Novinky v péči
- Výživa
- Endokrinologie novorozence a malého kojence
- Syndrom náhlého úmrtí a resuscitace novorozence, monitoring dechu
- Vakcinace
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 3 kreditních bodů.

SESTRY - dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
- všeobecná sestra
- porodní asistentka
- zdravotní laborant
- nutriční terapeut
- zdravotnický záchranář
- farmaceutický asistent
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733