NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE, 29.10.2014, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolujeme si Vás pozvat na cyklus odborných sympozií s tématikou „Péče o novorozence a kojence“, který je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, pediatry lůžkových zařízení a specializovaných pediatrických ordinací, JIP a neonatology. Program tvoří novinky z této
oblasti.
 
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 
přednosta Dětské kliniky, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
29.10.2014
Místo konání
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
primář Novorozeneckého oddělení, Thomayerova nemocnice

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta Dětské kliniky, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
- Cyklus odborných sympozií je zaměřen na tato odborná témata:
- Porod doma ANO/NE
- Předčasné propuštění novorozence ANO/NE
- Péče o rizikové novorozence a malé kojence v ordinaci PLLD
- Novinky v péči
- Výživa
- Endokrinologie novorozence a malého kojence
- Syndrom náhlého úmrtí a resuscitace novorozence, monitoring dechu
- Vakcinace
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 3 kreditních bodů.

SESTRY - dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
- všeobecná sestra
- porodní asistentka
- zdravotní laborant
- nutriční terapeut
- zdravotnický záchranář
- farmaceutický asistent
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733