Vinohradské stomatologické dny, 18.09.2014 - 19.09.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na konferenci Vinohradské stomatologické dny,  která  se uskuteční ve dnech 18.9. – 19.9. 2014 v Praze.

 

doc. MUDr. Eva Gojišová

přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze

Termín konání
18.09.2014 - 19.09.2014
Místo konání
3. LF UK, Syllabova posluchárna
Ruská 87, Praha
Pořádá
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Odborné zajištění
doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Témata
POŠKOZENÍ SKLOVINY A DENTINU ZUBU
Časový harmonogram
18. 9. 2014 – setkání studentů oboru Dentální hygiena a zubních asistentů
08.30 - 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr 1. dne konference

19. 9. 2014 – určeno pro zubní lékaře
08.30 - 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - ČSK bude požádána o zařazení konference mezi vzdělávací akce ČSK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení sympozia do kreditního systému.
SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.