XVII. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN, 27.10.2006, Ústí nad Labem

 
Termín konání
27.10.2006
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ A DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem

SYMPOZIUM SESTER
Hotel Vladimír
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
za organizační spolupráce
BOS. org s. r. o.
Pod záštitou
Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
Ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Tomáše Indry
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová- primářka Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Témata
Klinické kazuistiky
Vária
Časový harmonogram
08:15 - 09:00 Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09:00 - 12:00 Odborný program
12:00 - 13:00 Polední přestávka - oběd
13:00 - 15:20 Odborný program
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.