XII. spondylochirurgický kongres, 21.09.2014 - 23.09.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na XII. spondylochirurgický kongres, který se bude konat ve dnech 21.- 23. září 2014 v Praze. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry, fyzioterapeuty, perioperační sestry a sociální pracovníky.

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

  

Těšíme se na setkání v Praze.

  

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

předseda České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP

primář Spondylochirurgického oddělení FN Motol a 1.LF UK v Praze

 

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze

Termín konání
21.09.2014 - 23.09.2014
Místo konání
Dorint – Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
Pod záštitou
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.., MBA – rektor Unoverzity Karlovy
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1.LF UK v Praze
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – děkan 3. LF UK v Praze
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel FN Motol
MUDr. Marek Zeman, MBA – ředitel FNKV
Mgr. Alena Švecová – hlavní sestra České republiky
PREZIDENTI KONGRESU
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – primář Spondylochirurgického oddělení FN Motol 1. LF UK v Praze
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. – přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze
PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
prim. MUDr Tomáš Paleček, Ph.D.
MUDr Jan Cienciala, Ph.D.
MUDr Jiří Chrobok, Ph.D.
doc. MUDr Ján Kočiš, Ph.D.
prof. MUDr Petr Suchomel, Ph.D.
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. - Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK v Praze

ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ:
as. MUDr. Jan Kryl - Spondylochirurgické oddělení FN Motol 1. LF UK v Praze
as. MUDr. Tomáš Vyskočil - Spondylochirurgické oddělení FN Motol 1. LF UK v Praze

ORGANIZAČNÍ VÝBOR :
as. MUDr. Tomáš Vyskočil
as. MUDr. Petr Nesnídal
as. MUDr. Michal Barna
as. MUDr. Radek Bartoška
MUDr. Jiří Váchal
MUDr. Zdeněk Klézl
Mgr. Dagmar Šeborová
PhDr. Karolína Veverková
Témata
ODBORNÁ TÉMATA LÉKŘASKÁ SEKCE
- Úrazy páteře a míchy
- Subakutní a následná péče o spinální traumata
- Nádory a záněty páteře
- Varia

ODBORNÁ TÉMATA SESTERSKÁ SEKCE
- Ošetřovatelská péče ve spondylochirurgii
- Perioperační péče
- Fyzioterapie ve spondylochirurgii
- Následná péče
Časový harmonogram
21. 9.2014
17:00 – 19:00 registrace
19:00 – 21:00 uvítací koktejl

22.9.2014
07:00 – 17:00 registrace
08:30 – 12:40 odborný program – lékařská sekce
12:40 – 13:50 oběd
13:50 – 17:30 odborný program – lékařská sekce
12:00 – 16:45 odborný program – sesterská sekce
20:00 – 02:00 společenský večer

23.9.2014
08:00 – 13:00 registrace
08:30 – 13:20 odborný program – lékařská sekce
12:20 – 13:20 oběd
13:20 – 15:00 odborný program – lékařská sekce
08:30 – 12:20 odborný program – sesterská sekce
15:00 závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI – Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY