Beskydské pediatrické dny 2014 - OBSAZENO - Registrace byla zastavena. K dispozici je pouze možnost doobjednání společenského večera, ubytování a obědů., 04.04.2014 - 05.04.2014, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na Beskydské pediatrické dny 2014 k 75. výročí založení Dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku. Sedmdesátpět let je jistě úctyhodná řádka let jak v životě lidském, tak i z pohledu historie Dětského oddělení. Chceme toto jubileum využít k odbornému, ale i společenskému setkání dětských lékařů. Naší snahou je připravit pro Vás atraktivní vědecký program, který se bude týkat široké problematiky nemocniční i praktické pediatrie. Pro naše setkání jsme vybrali opět krásné prostředí Beskyd, přímo na úpatí Lysé hory. Věříme, že během těchto dnů budete mít příležitost nejen vyslechnout řadu zajímavých odborných sdělení, ale také pokochat se krásou beskydské přírody, zrelaxovat v zázemí hotelu a navázat společenské kontakty se svými kolegy.

 

Těším se na viděnou v Beskydech.  

 

MUDr. Ivana Röschlová

primářka Dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

Termín konání
04.04.2014 - 05.04.2014
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956
Pořádá
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Ing. Tomáše Stejskala, ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Mgr. Michala Pobuckého, DiS, primátora statutárního města Frýdku-Místku
Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví
Odborný garant
MUDr. Ivana Röschlová - primářka Dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Odborná garance
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., přednosta Pediatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP v Olomouci a FN Olomouc
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD., přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
Témata
- dětská endokrinologie a diabetologie
- dětská hematologie, dětská onkologie
- dětská kardiologie
- neonatologie
- intenzivní péče v pediatrii
- infektologie, imunologie, alergologie
- varia
Časový harmonogram
Pátek 4.4.2014
08.00 - 18.15 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 09.30 Slavnostní zahájení konference
09.30 - 18.15 Odborný program
19.30 - 01.00 Společenský večer

Sobota 5.4.2014
08.00 - 11.00 Registrace
09.00 - 13.30 Odborný program
13.30 Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.