XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 19.06.2014 - 21.06.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, pojatý inovativním způsobem (kulaté stoly, duely, e-posterové prezentace apod.), který se koná ve dnech 19. - 21. června 2014 v Praze. 
Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu Prague, vše se tedy odehraje „pod jednou střechou“. Věříme, že pro Vás bude sjezd kvalitní odbornou událostí a budete zde mít i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním.

 

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha

Termín konání
19.06.2014 - 21.06.2014
Místo konání
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 945/33
Praha 9

GPS: 50°6'38.627"N, 14°30'7.154"E
Stanice metra B – Vysočanská
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

SPOLUPOŘADATEL
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Pod záštitou
Prezidenta České republiky Miloše Zemana
Prezident sjezdu
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
Vědecký výbor sjezdu
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
MUDr. Jaroslav Madunický
MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
MUDr. Pavel Němec
Mgr. Žofie Schneiderwindová
Organizační výbor sjezdu
as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
MUDr. Pavel Sušický
MUDr. Leoš Rejmont
MUDr. Kristína Sičová
Mgr. Žofie Schneiderwindová
Bc. Denisa Ondovčíková
Ing. Světla Langová
Témata
TRENDY V OFTALMOLOGII
VARIA
Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina
Časový harmonogram
HARMONOGRAM PROGRAMU
REGISTRACE - Clarion Congress Hotel Prague
středa - 18.6.2014 15:00 - 20:00
čtvrtek - 19.6.2014 07:00 - 18:30
pátek - 20.6.2014 07:00 - 18:00
sobota - 21.6.2014 08:00 - 14:30

LÉKAŘSKÁ SEKCE
čtvrtek - 19.6.2014 08:30 - 19:00
pátek - 20.6.2014 08:00 - 18:25
sobota - 21.6.2014 09:00 - 14:30

SESTERSKÁ SEKCE
pátek - 20.6.2014 08:00 - 16:30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa - 18.6.2014 15:00 - 20:00
čtvrtek - 19.6.2014 07:00 - 17:30
pátek - 20.6.2014 07:00 - 17:30
sobota - 21.6.2014 08:00 - 12:00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
čtvrtek - 19.6.2014 08:30 - 18:30
pátek - 20.6.2014 08:00 - 18:00
sobota - 21.6.2014 08:30 - 14:30
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.