SPOLEČNÁ PROBLEMATIKA STOMATOLOGIE A PEDIATRIE V PRAXI, 23.10.2013, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na cyklus sympozií s tématikou „Stomatologie a pediatrie v praxi“, který je určen pro pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost a stomatology se zájmem o pediatrickou stomatologii. Zveme také dětské sestry a dentální hygienistky. Program tvoří novinky z této oblasti, tj. v souvislosti s dětskou stomatologií, dětským lékařstvím a dentální hygienou u dětí.

Termín konání
23.10.2013
Místo konání
Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494
Hradec Králové
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro dětskou stomatologii
Odborná garance
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Dětská klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a.s.
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Časový harmonogram
15.30–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 3 kreditních bodů.

SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Nutriční terapeut
- Zdravotní laborant
- Zubní technik
- Dentální hygienista
- Farmaceutický asistent
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733