76. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČSL JEP, 04.06.2014 - 06.06.2014, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, příznivci otorinolaryngologie,
dovolte, abych Vás pozval na 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se v Ostravě uskuteční ve dnech 4.–6. června 2014. Národní kongres naší společnosti, nejvýznamnější odborné a společenské akce v našem oboru, se koná v Ostravě po 17letech. Za tuto dobu Ostrava, ale i celý region, kraj „razovity“, prošly obrovskými změnami.
„Máme se stále co učit“ je hlavním motem kongresu v Ostravě. Náš obor se stále vyvíjí, jsou zde stále nové výzvy a je stále o čem diskutovat. Naší snahou je přiblížit Vám nové směry a aktuality v oboru se zřetelem na spolupráci mezi obory. Naším cílem je předat Vám informace osvědčenou formou instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdělení, ale i posterů. Ačkoliv se jedná
o sjezd národní, setkáte se zde i se zahraničními významnými přednášejícími. Kongres bude i příležitostí pro setkání s dovozci zdravotnické techniky, léků a pomůcek užívaných ve zdravotnictví. Budete se tak moci seznámit s novinkami v této oblasti.
Kongres se uskuteční v novém kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, vše se tedy odehraje „pod jednou střechou“. Národní kongres je setkáním nejen odborným, ale i společenským. Vyčleníme proto i čas pro to, abyste mohli navštívit unikátní industriální památky Ostravy, které nikde jinde neuvidíte. Historie naší země totiž nepředstavují pouze pěkné zámky a malebná krajina, ale i uhlí, železo, drsní lidé a změněná země. Ostrava je místem obrovských kontrastů, využijte možnosti ji alespoň trochu poznat!
Věříme, že zde budete mít dostatečný prostor k neformálním setkáním, diskuzím a výměně svých dojmů.
Věříme, že Ostrava vytvoří pro taková setkání vhodné a dobré podmínky.
Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme do Ostravy a těšíme se na setkání s Vámi.


doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

prezident kongresu

Termín konání
04.06.2014 - 06.06.2014
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84
Ostrava-Zábřeh
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Prezident kongresu
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Čestný předseda
doc. MUDr. Ladislav Černý, Dr.Sc. - emeritní přednosta ORL kliniky FN Ostrava
Programový (vědecký) výbor kongresu
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
prof. MUDr. Rom Kostřica CSc.
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pniak, Ph.D.
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Bc. Alena Pajurková
Bc. Marie Lindovská
Organizační výbor kongresu
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
MUDr. Veronika Babiarová
MUDr. Martin Formánek
MUDr. Eva Havlíková
MUDr. Radana Walderová
MUDr. Pavel Schwarz
MUDr. Lucia Staníková
MUDr. Pavel Štrympl, Ph.D.
Témata
Máme se stále co učit
Časový harmonogram
REGISTRACE - Clarion Congress Hotel Ostrava
středa - 4.6.2014 11:00 - 17:15
čtvrtek - 5.6.2014 07:00 - 16:45
pátek - 6.6.2014 07:00 - 13:10

LÉKAŘSKÁ SEKCE
středa - 4.6.2014 13:10 - 16:50
čtvrtek - 5.6.2014 08:00 - 16:30
pátek - 6.6.2014 08:00 - 12:30

SESTERSKÁ SEKCE
čtvrtek - 5.6.2014 10:00 - 12:00
pátek - 6.6.2014 08:00 - 10:00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 15 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 8 kreditních bodů.