NOVINKY V TYREOLOGII, 23.04.2013, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážená paní doktorko, pane doktore,


tyreopatie představují s výskytem 5 % v populaci nejčastější endokrinní onemocnění. Proto je důležité prohlubovat a aktualizovat znalosti o nich mezi odbornou lékařskou veřejností. To je také cílem tohoto přednáškového cyklu.


prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Termín konání
23.04.2013
Místo konání
Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32/40
Hradec Králové
Pořádá
Česká endokrinologická společnost
Subkatedra endokrinologie IPVZ
Odborný garant
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. - Endokrinologický ústav Praha
Přednášející
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. - Endokrinologický ústav Praha
prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. – Endokrinologický ústav Praha
prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. – Endokrinologický ústav Praha
MUDr. Pavla Řehořková, Ph.D. – Privátní endokrinologická ambulance, Hradec Králové
MUDr. Vladimír Štika
Časový harmonogram
16.30 – 17.00 hod. Registrace
17.00 – 19.30 hod. Odborný program
19.30 – 20.30 hod. Závěr semináře, občerstvení
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována
ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání dle
Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 3 kreditních bodů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 973