ABI projekt, 26.09.2012, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný
seminář, pořádaný Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK ve spolupráci
s Angiologickou společností ČLS JEP
ABI projekt”.

Termín konání
26.09.2012
Místo konání
Congress Centre Parkhotel Plzeň
U Borského parku 2791/31
Plzeň
Reklamní partner semináře
APOTEX (ČR), spol. s r.o.
Odborný garant semináře
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD. – Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Přednášející
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. - II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD. - Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
MUDr. Jana Vojtíšková - Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Časový harmonogram
17.30 – 18.00 hod. Registrace
18.00 – 20.00 hod. Odborný program
20.00 – 21.00 hod. Závěr semináře, občerstvení
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných 2 kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733