Onemocnění dýchacích cest u dětí, 26.04.2012, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na odborné sympozium, které věnujeme onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Jedná se o nejčastější onemocnění v dětském věku.
Respirační onemocnění je jedna z velice častých diagnóz, se kterou jsou děti hospitalizovány.
Toto téma je velmi důležité a proto jsme jej zařadili do jarního cyklu přednášek.

Termín konání
26.04.2012
Místo konání
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
Plzeň
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Témata
1. Akutní infekce horních cest
2. Infekce dolních cest
3. Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s onemocněním dýchacích cest
Časový harmonogram
14.45 - 15.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 - 19.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
ČAS - Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- všeobecná sestra
- porodní asistentka
- zdravotní laborant
- asistent ochrany veřejného zdraví
- zdravotnický záchranář
- farmaceutický asistent
- zdravotně sociální pracovník
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.