Onemocnění dýchacích cest u dětí, 26.01.2012, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné sympozium, které věnujeme onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Jedná se o nejčastější onemocnění v dětském věku.

Respirační onemocnění je jedna z velice častých diagnóz, se kterou jsou děti hospitalizovány. 

Toto téma je velmi důležité a proto jsme jej zařadili do jarního cyklu přednášek.

Termín konání
26.01.2012
Místo konání
Amber Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
Hradec Králové
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Témata
1. Akutní infekce horních cest
2. Infekce dolních cest
3. Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s onemocněním dýchacích cest
Časový harmonogram
14.45 - 15.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 - 19.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
ČAS - Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- všeobecná sestra
- porodní asistentka
- zdravotní laborant
- asistent ochrany veřejného zdraví
- zdravotnický záchranář
- farmaceutický asistent
- zdravotně sociální pracovník
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.