AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA RESPIRAČNÍCH VIROVÝCH NÁKAZ - JAK JSME PŘIPRAVENI NA CHŘIPKOVOU PANDEMII,, 27.04.2006, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážení,

epidemie infekčních nemocí provázejí lidstvo po celou dobu jeho existence. I přes rozvoj moderní medicíny se jeví možnost konečného vítězství nad původci infekčních onemocnění asi stejně pravděpodobná jako ovládnutí počasí či zamezení vzniku přírodních katastrof. Staré známé mikroorganizmy se nově adaptují v měnících se podmínkách přírodních  i socioekonomických, navíc se objevují i nové patogeny- nejčastěji viry (AIDS, SARS, mutace chřipkového viru).


Respirační onemocnění jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy u praktického lékaře v dětském i dospělém věku. Tento cyklus přednášek si klade za cíl přehledně zopakovat základní rozdělení infekcí respiračního traktu s racionálním pohledem na jejich diagnostiku a léčbu. Hlavní pozornost bude věnována aktuální problematice chřipky a ptačí chřipky.

 

Pokusíme se odpovědět na otázky kolem hrozící chřipkové pandemie. Pro zajímavost doplníme několik informací o zajištění péče o importované vysoce nebezpečné nákazy, neboť i jejich první návštěva u lékaře může být ve Vaší ambulanci.

Termín konání
27.04.2006
Místo konání
Plzeňský pivovar - Na Spilce
U Prazdroje 7
Plzeň
Pořádá
BOS. org s. r. o. Ústí nad Labem
ve spolupráci s předními odborníky v oboru infekčního lékařství
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 18.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082

Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.