12. Dermatologické sympozium v Ústí nad Labem - Jak léčím já, 15.10.2011, Ústí nad Labem

 
Termín konání
15.10.2011
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Parkoviště Kožního sanatoria, Velká Hradební 13/47 – vjezd z ulice Velká Hradební u Krajské knihovny
Kryté parkoviště – Podzemní parkoviště Palác Zdar (mezi Mírovým nám. a budovou KÚ)
Garážové stání – Předmostí (vjezd u čerpací stanice OMV)
Pořádá
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Kožní sanatorium, spol. s r. o.
Pod záštitou
Hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
Koordinátoři
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Praha)
MUDr. Hana Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. (Plzeň)
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
- Metody omlazení kůže – Roller (praktická ukázka)
- Choroby vlasů
- Plísňová onemocnění
- Léčba psoriázy i jinak
- Kožní choroby na trupu
- Moderní léčba bércového vředu (čištění, granulace, epitelizace)
- Přístrojové vybavení dermatologických pracovišť
- Peeling v dermatologii
- Vyšetřování žil dolních končetin – odstraňování varixů
- Kazuistická sdělení
Časový harmonogram
08.00 - 09.00 hodin Registrace
09.00 - 12.40 hodin Odborný program
12.40 - 13.30 hodin Polední přestávka - oběd
13.30 - 16.05 hodin Odborný program
16.05 hodin Závěr sympozia - tombola
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Sympozium je určeno pro lékaře a SZP v oboru dermatologie, praktické lékaře, pediatry a další specialisty.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditu.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník