20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy, 03.11.2011 - 05.11.2011, Praha

 
Termín konání
03.11.2011 - 05.11.2011
Místo konání
Hotel Olympik (sál Artemis)
U Sluncové 14
Praha 8
Pořádá
Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy ČPS ČLS JEP ve spolupráci s ESPGHAN educational meeting
Prezident konference
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Témata
1. ESPGHAN educational meeting – enterální výživa (organizačně zajišťuje MUDr. Peter Szitányi, PhD.)
2. Idiopatické střevní záněty
3. Varia
4. Kazuistiky se vztahem k umělé výživě
Jednací jazyk
čeština, angličtina
Časový harmonogram
3. 11. 2011 (čtvrtek)
17.00–19.00 hod. Registrace

4. 11. 2011 (pátek)
08.00–17.00 hod. Registrace
09.00–12.00 hod. Odborný program
12.00–12.50 hod. Přestávka, oběd
12.50–16.30 hod. Odborný program
16.30 hod. Závěr odborného programu
19.30–24.00 hod. Společenský večer

5. 11. 2011 (sobota)
08.00–11.00 hod. Registrace
09.00–11.50 hod. Odborný program
11.50–12.45 hod. Přestávka, oběd
12.45–13.55 hod. Odborný program
13.55–14.00 hod. Závěr konference
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.